Europejskie Stowarzyszenie Epidemiologii i Higieny – Zarząd

W dniu 16.11.2019r., odbyło się Posiedzenie Zarządu, podczas którego wybrany został nowy skład Zarządu

Prezes Zarządu: dr n. med. Mirosława Malara
Wiceprezes Zarządu: mgr Małgorzata Sobania
Członkowie Zarządu: lek. Agnieszka Widera
spec. Rita Pawletko
mgr Katarzyna Skibińska
Członkowie Komisji Rewizyjnej:
Przewodnicząca: mgr Anetta Kita
Zastępca przewodniczącego: lic. Grażyna Kozak
Sekretarz: dr hab. n. med. Grzegorz Ziółkowski