Zapraszamy do kontaktu z nami

Europejskie Stowarzyszenie Czyste Leczenie
ul Medyków 26
40-752 Katowice
tel. 32 208 87 48
info@czysteleczenie.pl

Prezes: dr n. med. Mirosława Malara
tel: 602-585-325, 605-448-948
e-mail: mirkamalara@wp.pl

www.czysteleczenie.pl
KRS: 0000341733
Sąd Rejonowy X Wydział Gospodarczy KRS, Kościuszki 15, 44-100 Gliwice

Konto bankowe:
Bank Millenium o/Katowice
Nr rachunku: 61 1160 2202 0000 0002 3292 9492