Nazwa: Szpital Wojewódzki w Poznaniu
Jednostka: Szpital
Certyfikat: Certyfikat Czysty Szpital
Adres:
Juraszów 7/19
60-479 Poznań
http://www.lutycka.pl
Województwo: wielkopolskie

Szpital Wojewódzki w Poznaniu już po raz drugi otrzymał Certyfikat Jakości spełniając wymagania międzynarodowej normy ISO 9001 w zakresie: leczenie szpitalne, diagnostyka, rehabilitacja, pomoc doraźna, wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą DEKRA Certification, a jako trzeci w Polsce CERTYFIKAT CZYSTE LECZENIE w programie CZYSTY SZPITAL.

Certyfikat taki uzyskują placówki, które wdrażają i realizują na poziomie Europejskim standardy minimalizacji ryzyka występowania i przenoszenia zakażeń związanych z udzielaniem świadczeń.

Zapraszamy do korzystania z usług medycznych Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. Szpital działa od 1973 roku. Działalność medyczna szpitala łączy wieloletnią praktykę i doświadczenie zawodowe z najnowszymi osiągnięciami naukowymi.

Jako szpital wieloprofilowy, zapewnia kompleksową opiekę wraz z pełną diagnostyką i leczeniem w jednej placówce, co wydatnie zwiększa komfort pacjenta i skraca czas pobytu.

Placówka stawia na wysoką jakość świadczonych usług, spełnianie oczekiwań i zaspakajanie indywidualnych potrzeb każdego pacjenta, wraz z przestrzeganiem jego praw.  W latach 2008-2011 zrealizowano inwestycje: budowę nowoczesnego bloku operacyjnego z 8 salami operacyjnymi, 8 stanowiskami intensywnej terapii oraz nowoczesną sterylizatornię, co w istotny sposób wpłynęło na dalszą poprawę bezpieczeństwa pacjentów w Szpitalu.