Nazwa: Miedziowe Centrum Zdrowia S.A.
Jednostka: Szpital
Certyfikat: Certyfikat Czysty Szpital
Adres:
M. Skłodowskiej-Curie 66
59-300 Lubin
http://www.mcz.pl
Województwo: dolnośląskie

W celu zaspokojenia potrzeb pacjentów kierownictwo "Miedziowego Centrum Zdrowia" S.A. w Lubinie podjęło decyzję o stałym doskonaleniu standardu jakości usług. W tym celu sformułowana została misja oraz polityka jakości: "Twoje zdrowie naszą sprawą. Zadowolony pacjent to dla nas najlepsza reklama." Historia służby zdrowia związanej z przemysłem miedziowym jest prawie tak długa jak historia KGHM. Jej rozwój rozpoczął się w 1964r. Przed tym rokiem w koplaniach rud miedzi działały jedynie dwa Zakłady Leczniczo - Zapobiegawcze przy Koplaniach: "Lena" w Wilkowie i "Konrad" w Iwinach. W Lubinie, w tym czasie, Przemysłowa Służba Zdrowia zatrudniała dwoje lekarzy: lek. med. Rafała Opoczyńskiego i lek. stomatologii Danutę Dimitriewską, oraz 4 osoby personelu średniego: Bogumiłę Szafrańską, Alicję Baumruk, Różę Wawrzyniak i Janusza Jakuba. W latach 1963 - 1964 Dyrekcja Kombinatu zaadoptowała i oddała do użytku górniczej służbie zdrowia dwa budynki. Rozpoczęła swoją działalność Obwodowa Przychodnia Górnicza.

Jej pierwszym kierownikiem został lek. med. Rafał Opoczyński. Stanowiska przełożonych objęły:

  • w Szpitalu - Melania Gałucka
  • w Obwodowej Przychodni Górniczej - Alicja Baumruck.

W tamtym okresie liczba podopiecznych wynosiła ok. 8900 osób. Według ówczesnych danych statystycznych rocznie udzielano blisko 37 tys. porad lekarskich i wykonywano ok. 13 tys. badań profilaktycznych. Począwszy także od tego okresu, wraz z dynamicznym rozwojem przemysłu miedziowego, rozwija się górnicza służba zdrowia.