Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Nazwa: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
Jednostka: Szpital
Certyfikat: Certyfikat Czysty Szpital
Adres:
Medyków 16
40-752 Katowice
http://www.gczd.katowice.pl
Województwo: śląskie

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach to Szpital w całości dedykowany dzieciom i ich problemom zdrowotnym. Szpital udziela najwyższej jakości, pełnoprofilowych i kompleksowych świadczeń zdrowotnych pacjentom do 18 roku życia w warunkach szpitalnych lub ambulatoryjnych, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń wysokospecjalistycznych. W ramach specjalności reprezentowanych przez jednostki działalności podstawowej szpitala znajdują się :

 • alergologia i pulmonologia,
 • gastroenterologia,
 • nefrologia,
 • endokrynologia i diabetologia,
 • neonatologia,
 • pediatria,
 • kardiologia,
 • kardiochirurgia,
 • neurologia,
 • neurochirurgia,
 • hematologia i onkologia,
 • chirurgia,
 • ortopedia,
 • urologia,
 • chirurgia plastyczna,
 • anestezjologia i intensywna terapia.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II ma podpisane umowy na świadczenia medyczne z Narodowym Funduszem Zdrowia jak również z Ministerstwem Zdrowia.

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach jest jednym z największych i najlepszych szpitali pediatrycznych w Polsce. Szpital dysponuje doświadczoną, wysokokwalifikowaną kadrą medyczną. Posiada bardzo dobrą bazę lokalową oraz zaplecze diagnostyczne odpowiadające kryteriom placówki III poziomu referencyjności. Świetna opinia o szpitalu sprawia, że z roku na rok przybywa pacjentów.

Szpital działa zgodnie z Europejską Kartą Praw Dziecka i realizuje ideę „Szpitala przyjaznego dziecku" m. in. poprzez:

 • minimalizowanie stresu związanego z hospitalizacją
 • możliwość ciągłego przebywania wraz z dzieckiem w szpitalu jego opiekunów
 • zapewnienie godnych warunków pobytu oraz dostosowanie otoczenia szpitalnego do potrzeb dzieci i ich opiekunów
 • możliwość kontynuowania nauki w przyszpitalnej szkole, korzystania z zajęć przedszkolnych, świetlicowych, komputerowych oraz zasobów biblioteki
 • możliwość swobodnego kontaktu telefonicznego poprzez automaty telefoniczne rozmieszczone na korytarzach oddziałów szpitalnych „Telefon do mamy"
 • opiekę psychologiczną oraz udział psychologów klinicznych w diagnozowaniu i leczeniu niektórych problemów zdrowotnych

W Centrum, które jest szpitalem klinicznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, realizowany jest kompleksowy program szkolenia przeddyplomowego dla studentów polskich i zagranicznych oparty na szeroko pojętej wiedzy o pacjencie w wieku rozwojowym.

Szpital sprostał wysokim wymaganiom stawianym tego typu jednostkom, co pozwoliło uzyskać pozytywną opinię krajowej i amerykańskiej komisji akredytacyjnej.

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka od wielu lat pozostaje bazą edukacyjną dla studentów SUM i innych uczelni krajowych i zagranicznych, realizujących nauczanie przedmiotów medycznych w języku polskim i angielskim.

Większość oddziałów posiada akredytację do szkolenia podyplomowego (zarówno do szkolenia specjalistycznego jak i cząstkowego). W szpitalu realizowane są ogólnopolskie i regionalne kursy oraz szkolenia dla lekarzy i pielęgniarek. W GCZD prowadzona jest także działalność naukowo badawcza. Na terenie otaczającym szpital znajduje się lądowisko dla helikopterów medycznych. GCZD zlokalizowane jest w pięknej dzielnicy Katowic, na obrzeżu lasów.