Honorowi Członkowie Europejskiego Stowarzyszenia Czyste Leczenie

mgr Maria Ciuruś
lekarz stomatolog Krystyna Rosłan Szulc
prof. hab.med. Jacek Juszczyk
prof.dr hab.n.med. Waleria Hryniewicz
dr n. med. Patryk Tarka