Europejskie Stowarzyszenie Czyste Leczenie

Europejskie Stowarzyszenie Czyste Leczenie powołane zostało w odpowiedzi na zaniedbania pacjentów i personelu medycznego w zakresie aseptyki. W skład Stowarzyszenia weszli lekarze, mikrobiolodzy, epidemiolodzy, średni personel medyczny , osoby działające na rzecz praw pacjentów, prawnicy oraz przedstawiciele mediów.

Minęło 150 lat od wprowadzenia zasad aseptyki przez Semmeweisa i Listera, niestety nadal medycy popełniają błędy, które skutkują utratą zdrowia pacjentów i personelu medycznego.

Na świecie jest około 500 mln chorych na wirusowe zapalanie wątroby typu B i C. Czyli co 12 osoba na naszym globie. W Polsce 2% społeczeństwa zakażonych jest wirusem HCV z czego 95% nie jest świadoma swojego stanu zdrowia ( jest to tzw ,, cicha epidemia") Niepokojące jest to, że w 80% do zakażeń wirusem HCV i HBV dochodzi w placówkach medycznych. Problem stanowią narastające zakażenia szpitalne.

Wielu tych zakażeń można uniknąć poprzez świadome i odpowiedzialne podejście do metod leczenia oraz postępowanie zgodnie z opracowanymi procedurami medycznymi.

Europejskie Stowarzyszenie Czyste Leczenie pomaga w realizacji tych procedur i jednocześnie wyróżnia placówki medyczne, które rygorystycznie je przestrzegają. Stowarzyszenie daje początek w powstawaniu gabinetów ( Czysty Gabinet) oraz szpitali (Czysty Szpital), dla których zasady profilaktyki przed zakażeniami stanowią priorytet.

Stowarzyszenie cieszy się dużym poparciem wśród autorytetów medycznych oraz organizacji na rzecz praw pacjenta. Działania programowe poparły:
  • Stowarzyszenie Pomocy Chorym na HCV - Prometeusze
  • Stowarzyszenie Primum Non Nocere
  • Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych
  • Polskie Towarzystwo Zakażeń Szpitalnych
  • Polska Izba Gospodarcza Czystości
ESCL współpracuje z Państwową Inspekcja Sanitarną, Państwowym Zakładem Higieny, kontaktuje się z Ministerstwem Zdrowia - Departamentem Organizacji Ochrony Zdrowia oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym.