Ramowy program I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo- Szkoleniowej „Czyste Leczenie”