Debata – czy pielęgniarki i położne są bezpieczne w warunkach pandemii koronawirusa? [zapis z debaty]