Aktualności

29 września 2022

BEZPIECZNA DEZYNFEKCJA 29.09.2022 w czwartek o godzinie 18:00

Zapraszamy na ostatni już webinar z cyklu BEZPIECZNA DEZYNFEKCJA 29.09.2022 w czwartek o godzinie 18:00. Tym razem tematem webinaru jest Kontrola i nadzór podmiotów medycznych przez […]
28 września 2022

Zaproszenie do wzięcia udziału w konferencji I Forum Pielęgniarstwa Anestezjologicznego

Program dostępny jest na stronie konferencji pod adresem: www.fpa2022.pl
7 września 2022

Zagrożenia epidemiczne związane z migracją ludności

7 września 2022

Posiedzenie Kapituły PROGRAMU GWARANT CZYSTOŚCI I HIGIENY

Posiedzenie Kapituły PROGRAMU GWARANT CZYSTOŚCI I HIGIENY: w czwartek, 8 września 2022 roku, o godzinie 11.00. w siedzibie Federacji Przedsiębiorców Polskich, Al. Ujazdowskie 51, Warszawa. AGENDA […]
7 września 2022

VIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Pielęgniarek Epidemiologicznych Ziemi Śląskiej – 08-10 września 2022 roku

7 września 2022

Zaproszenie do udziału w wydarzenie Flu&COVID-19 Forum 2022