Wykaz zakażeń i chorób szpitalnych

Załącznik nr 1 do Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 r.) – wykaz zakażeń i chorób zakaźnych

 1. bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych;
 2. bąblowica i wągrzyca;
 3. biegunki o etiologii infekcyjnej lub nieokreślonej u dzieci do lat 2;
 4. błonica;
 5. borelioza z Lyme;
 6. bruceloza;
 7. chlamydiozy i inne zakażenia nierzeżączkowe układu moczopłciowego;
 8. cholera;
 9. choroba Creutzfeldta-Jakoba i inne encefalopatie gąbczaste;
 10. czerwonka bakteryjna;
 11. dur brzuszny i zakażenia pałeczkami durowymi;
 12. dur wysypkowy (w tym choroba Brill-Zinssera) i inne riketsjozy;
 13. dury rzekome A, B, C i zakażenia pałeczkami rzekomodurowymi;
 14. dżuma;
 15. giardioza;
 16. gorączka Q;
 17. gruźlica i inne mykobakteriozy;
 18. grypa (w tym ptasia grypa u ludzi);
 19. inwazyjne zakażenia Neisseria meningitidis;
 20. inwazyjne zakażenia Streptococcus pneumoniae;
 21. inwazyjne zakażenia Streptococcus pyogenes;
 22. inwazyjne zakażenie Haemophilus influenzae typ B;
 23. jersinioza;
 24. kampylobakterioza;
 25. kiła;
 26. kryptosporydioza;
 27. krztusiec;
 28. legioneloza;
 29. leptospirozy;
 30. listerioza;
 31. nagminne zapalenie przyusznic (świnka);
 32. nosacizna;
 33. odra;
 34. ornitozy;
 1. ospa prawdziwa;
 2. ospa wietrzna;
 3. ostre zapalenie rogów przednich rdzenia kręgowego (choroba Heinego-Medina) oraz inne ostre porażenia wiotkie, w tym zespół Guillaina-Barré;
 4. płonnica;
 5. pryszczyca;
 6. różyczka i zespół różyczki wrodzonej;
 7. rzeżączka;
 8. salmonelozy inne niż wywołane przez pałeczki Salmonella Typhi i Salmonella Paratyphi A, B, C oraz zakażenia przez nie wywołane;
 9. tężec;
 10. toksoplazmoza wrodzona;
 11. tularemia;
 12. wąglik;
 13. wirusowe gorączki krwotoczne, w tym żółta gorączka;
 14. wirusowe zapalenia wątroby (A, B, C, inne) oraz zakażenia wywołane przez wirusy zapalenia wątroby typu B i C;
 15. wirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, mózgu i rdzenia (z wyłączeniem wścieklizny);
 16. włośnica;
 17. wścieklizna;
 18. zakażenia i zatrucia pokarmowe o etiologii infekcyjnej nieustalonej;
 19. zakażenia szpitalne;
 20. zakażenia wirusem zachodniego Nilu;
 21. zakażenie ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV) i zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS);
 22. zatrucie jadem kiełbasianym (botulizm);
 23. zespół hemolityczno-mocznicowy i inne postaci zakażenia enterokrwotocznymi i werocytotoksycznymi pałeczkami Escherichia coli (EHEC);
 24. zespół ostrej niewydolności oddechowej (SARS);
 25. zimnica (malaria);