INSPECTOR - Zasady Twojego Leczenia

Czyste Leczenie Inspector

I jak Infection Area, czyli strefa potencjalnego zagrożenia

Strefa potencjalnego zagrożenia to cały obszar w gabinecie lekarskim lub kosmetycznym, w którym może dojść do zakażenia pacjenta.

Lekarz pracujący w systemie Czyste Leczenie, w sterylnych rękawiczkach, dotyka tylko pacjenta oraz sterylnych narzędzi. Wie, że czyniąc to unika przenoszenia zarazków z pacjenta na inne przedmioty, z których drobnoustroje mogą łatwo przedostać się na kolejnego pacjenta otwierając drogę tzw. zakażeniom krzyżowym.

N jak Never Alone, czyli lekarz nigdy nie pracuje sam

Lekarzowi pracującemu w systemie Czyste Leczenie powinna zawsze pomagać asysta. Ideałem ergonomicznym jest sytuacja, gdy lekarzowi pomagają dwie osoby. Jedna z nich tzw. "asystentka czysta" uczestniczy w zabiegu na "cztery ręce" a druga tzw. "asystentka brudna" otwiera i podaje narzędzia (praca na "sześć rąk").

Dzięki wypracowanym w ten sposób procedurom personel medyczny i pacjent mają pewnosć, że instrumenty medyczne nie zostały zainfekowane.

S jak Sterile Hands, czyli sterylnie czyste ręce

Brudne ręce mogą być przyczyną wielu zakażeń. Podstawowymi narzędziami, jakich używa lekarz czy kosmetyczka są ich ręce.

W systemie Czyste Leczenie przyjmujemy za bezdyskusyjną tezę, że nie wystarczy zwykłe mycie rąk.

Co więcej, większość dostępnych na rynku jednorazowych rękawiczek też nie spełnia wystarczających norm czystości mikrobiologicznej. Po otwarciu zbiorczego opakowania bardzo łatwo ulegają zabrudzeniu.

Należy stosować rękawiczki sterylne do zabiegów naruszających ciągłość tkanek (wszelkie nakłucia, nacięcia, a w stomatologii usuwanie kamienia nazębnego i inne zabiegi periodontologiczne, zabiegi szlifowania zębów pod korony i mosty, ekstrakcje zębów, wprowadzania wszczepów zębowych), wymagają zastosowania sterylnych, jednorazowych rękawic chirurgicznych. W ten sposób mamy pewność, że ręce operatora są czyste.

P jak Partners & Procedures, czyli partnerzy i procedury

W program Czyste Leczenie zaangażowanych jest wiele firm i instytucji, które wspierają go swoim doświadczeniem, wiedzą i produktami.

P jak Procedury, które eliminują punkty krytyczne zakażeń szpitalnych w lecznictwie otwartym i zamkniętym.

Decydując się na skorzystanie z usług gabinetów medycznych i kosmetycznych z certyfikatem Czyste Leczenie możesz mieć pewność, że zminimalizowano ryzyko zakażenia Ciebie.

Obecnie w Europie podczas leczenia u ponad 10% pacjentów dochodzi do zakażenia szpitalnego. Dzięki procedurom programu Czyste Leczenie ryzyko to można zmniejszyć do zera.

E jak Ergonomic Work, czyli ergonomiczna praca

W systemie Czyste Leczenie kładziemy szczególny nacisk na efektywność pracy lekarza i zespołu medycznego.

Najwyższą efektywność możemy uzyskać dzięki pracy zespołowej. Wskazana jest praca zespołu na "6 rąk" nawet do drobnych zabiegów. Procedury programu ściśle określają liczbę personelu do konkretnych zabiegów. Nie jest możliwe, aby zabieg z naruszeniem ciągłości tkanki był aseptyczny (spełniał warunki programu) jeśli jest wykonywany w pojedynkę.

Odpowiednie oświetlenie, zminimalizowany poziom hałasu, właściwa temperatura pomieszczenia - wszystko po to, aby elementy systemu człowiek-urządzenie-otoczenie ściśle ze sobą współpracowały, zapewniając najbardziej optymalne warunki leczenia i pracy.

CT jak Controlled Treatment, czyli proces leczenia pod kontrolą

Środki ostrożności stosowane w Czystych gabinetach i szpitalach są niezwykle rygorystyczne.

Pracując tylko zgodnie z procedurami programu Czyste Leczenie pacjent i personel medyczny może być pewny, że nic mu nie grozi.

OR jak Overall Responsibility, czyli całkowita odpowiedzialność

Dzięki restrykcyjnemu przestrzeganiu wszystkich zasad Czystego Leczenia nasi lekarze mogą być pewni, że zrobili wszystko, aby uchronić pacjenta przed zakażeniem.

Czyste Leczenie jest odpowiedzią na potrzeby tysięcy lekarzy, którzy na co dzień posługują się starą, jak medycyna maksymą PRIMUM NON NOCERE.